Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Greece in the European Union

1979 Έκδοση Είσοδος Ελλάδος στην
Ε.Ο.Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ
28 Μαΐου 1979  Υπογράφεται στην Αθήνα, η πράξη προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

28 Ιουνίου 1979 Το ελληνικό Κοινοβούλιο επικυρώνει τη συνθήκη προσχώρησης.


1979 Είσοδος Ελλάδος στην Ε.Ο.Κ


1979 Έκδοση Είσοδος Ελλάδος στην Ε.Ο.Κ

1979 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑΤο 1979 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες άμεσες
 δημοκρατικές εκλογές για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Με συμμετοχή εννέα χωρών

1979 European Assembly Elections (Ευρωεκλογές) G.B.

1979 Europees Parlement (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
 Nederland
Οι εννέα χώρες που συμμετέχουν στην ένωση  

1979 Europäisches Parlament GERMANY1979 ΕΚΛΟΓΗ ΤHS ΣΥΝΈΛΕΥΣΉΣ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ